Hanne Putzeys

Hanne studeerde af als maatschappelijk assistent en schoolde zich daarna bij als therapeut met expertise in oplossingsgericht werken, rouw en EMDR.

Ze heeft op dit moment ruimte in haar agenda voor nieuwe aanmeldingen. Maak hier een afspraak.

Hanne werkt bij slachtofferhulp, onthaal en de hulplijn 1712 bij CAW Oost-Brabant. Ondertussen is ze hier al zeven jaar aan het werk. Intussen volgde ze ook een vierjarige therapie opleiding ‘oplossingsgericht werken’ en daarna rondde ze een eenjarige opleiding therapeutisch werken met rouw en verlies af.

Met de nodige opleiding en enige ervaring in het hulpverleningslandschap sloot ze me in 2018 aan bij groepspraktijk Het Perspectief. Met veel goesting gaat ze voornamelijk kortdurende trajecten aan met hulpvragers. Dit kan heel breed gaan rond stress & burn out, depressieve gevoelens, persoonlijke welbevinden of juist heel diep bij de thema’s rond verlies en rouw en traumatische gebeurtenissen.

Oplossingsgericht wilt zeggen dat we gaan kijken wat je graag veranderd ziet in je leven of denkwijze. Hiervoor gaan we samen op zoek naar welke eigen krachten en mogelijkheden je al bezit en hoe je die anders en/of beter kan inzetten. Hiermee gaan we dan concreet me aan de slag. 

Met het thema rouw gaan we iets anders aan de slag. Daar staan we stil bij de betekenis van het verlies. Hierbij zoek ze welke handvatten je al reeds bezit en wie je mee kan ondersteunen. We zoeken naar een draaglijke manier om om te gaan met het verlies. We zoeken terug verbinding tussen het verlies en jezelf. Rouw bekijk ze in de brede zin van het woord: overlijden, omgaan met ziekte, miskraam, niet aangeboren hersenletsel,…

 

In 2021 vatte ze de opleiding EMDR aan. Ze begeleid cliënten met enkelvoudige trauma’s (posttraumatische stressklachten, angsten,…). 

Specialty

Therapeut

Degrees

Maatschappelijk Assistent

Certificates & awards

Oplossingsgerichte therapie (Korzybski Instituut), Rouwtherapie, EMDR therapie